აპოკრიფული სადღეგრძელოები, პუბლიკა

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2020-01-16

Read more
 
ჭურის ღვინო და პოლიტიკოსები ჭურში / პუბლიკა

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2019-12-23

Read more
 
წითელი, ნახევრად ტკბილი / ლიბერალი

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2018-10-06

Read more
 
გემოთაყვანებაი იგი / ლიბერალი

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2018-05-24

Read more
 
ბინა / ლიბერალი

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2018-02-14

Read more
 
ამერ-იმერი ქუთაისში / ლიბერალი

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2017-12-14

Read more
 
ხელქმნილი ღვინო შიშველი ხელებით / ლიბერალი

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2017-06-16

Read more
 
Say Cheese, ანუ, ქართულად „ციიცქა“ / ლიბერალი, 23 მარტი, 2017

Article Author:
ქეთო ნინიძე
2017-03-23

Read more