ტაბაკას მენიუ (ხემსი)

ფავორიტი

40

1

ტაბაკას მენიუ (ხემსი)

40

ღვინის დეგუსტაცია

ფავორიტი

50

1

ღვინის დეგუსტაცია

50

სადილის მენიუ

ფავორიტი

70

1

სადილის მენიუ

70

ტაბაკას მენიუ (ხემსი)

ფავორიტი

40

1

ტაბაკას მენიუ (ხემსი)

40

ღვინის დეგუსტაცია

ფავორიტი

50

1

ღვინის დეგუსტაცია

50

სადილის მენიუ

ფავორიტი

70

1

სადილის მენიუ

70