ოჯალეშის ვენახი

ოჯალეშის ვენახი

ჭვიტილური

ჭვიტილური

ოჯალეში

ოჯალეში

ოდა, 1933

ოდა, 1933

ვენახი ორბელში. ზ.დ. 800 მ.

ვენახი ორბელში. ზ.დ. 800 მ.

ძელშავის ვენახი სოფელ ბოსტანაში

ძელშავის ვენახი სოფელ ბოსტანაში

ორბელურის რთველი ლეჩხუმში

ორბელურის რთველი ლეჩხუმში

ორბელური ოჯალეში

ორბელური ოჯალეში

ოჯალეში

ოჯალეში